Connect

 

 

DSCN3372.JPG

 

 

Само да се говори за успех и за различните действия, водещи към него, не е достатъчно.
В проект CONNECT разпространението на информация, прилагането на действията и "ученето чрез практика" ще бъдат главната движеща сила.
Проектът ще бъде полезен за постигане на целите и политиките на ЕС, свързани с енергията, както и с екологичните и социални политики, залегнали в Зелента книга на Енергията на ЕС, в Бялата книга на Транспорта и на целите за намаляване на вредните емисии, поставени в Протокола от Киото.
Проектът ще допринесе за постигането на тези задачи, като стимулира децата в училищна възраст и техните родители да използват повече устойчивите модели за транспорт, пътувайки до и от училище.
Местните власти и общество ще установят необходимите връзки между участниците, сред които ще бъдат разпространени начинът на действие на проекта и неговите резултати, създавайки Европейска мрежа от свързани в процеса на реализация членове.

 

               Целите на проекта са да:

 

pytqt na zmiqta.jpg

Информира децата, учениците и родителите за ползите от пътуването до и от училище, използвайки устойчив модел на придвижване, като вървене пеш, каране на велосипед, обществен транспорт, училищен автобус или комбинирано използване на автомобила;

 

pytqt na zmiqta.jpg

Научи децата да пътуват до училище безопасно, като подобри техните знания и умения, както и да увеличи тяхната значимост в общественото пространство;

 

pytqt na zmiqta.jpg

Насърчи децата, учениците и родителите да пътуват до училище, използвайки устойчиви модели.

 

pytqt na zmiqta.jpgПрилагане на иновативни практики и техники на педагогическо взаимодействие в процеса на физическо възпитание, с цел формиране от най-ранна възраст на устойчиви отношения към спорта, движението и здравословния начин на живот.


pytqt na zmiqta.jpg

Организиране на среда, която мотивира децата за активно участие в двигателна дейност и положителни преживявания.


 

 

 

Към галерия...