Профил на купувача

Периодична доставка на Газьол за отопление ( маркиран червен ), прогнозни количества - 24000 литра за нуждите на ОДЗ 13 "Детска радост" гр. Варна за отоплителен сезон 2014-2015 година.

 

Възложител ОДЗ 13 "Детска радост" град Варна
АОП Рег.№
2793
Процедура Договаряне без обявление съгласно чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП - чрез стокова борса
Описание Периодична доставка на Газьол за отопление ( маркиран червен ) прогнозни количества - 24000 л. за нуждите на ОДЗ 13 "Детска радост" гр. Варна за периода 2014-2015 година
Краен срок за подаване на оферти  
Състояние Отворена

 На 11.02.2015 г. по договор №814 / 03.12.2014г. е закупено гориво - 6066 л.
 На 23.02.2015 г. по договор №814 / 03.12.2014г. е закупено гориво - 6055 л.
 На 18.06.2015 г. по договор №814/  03.12.2014г. е закупено гориво - 3974 л.
 На 27.08.2015 г. по договор №814/  03.12.2014г. е закупено гориво - 4953 л.
 На 16.11.2015 г. по договор №814/  03.12.2014г. е закупено гориво - 2958 л

 Приложения :.


   pdf_icon.png  Reshenie.otoplenie.pdf

   pdf_icon.png  Dogovor.pdf

    pdf_icon.png Reshenie.pdf

   pdf_icon.png Dogovor.pdf