ДОБРЕ ДОШЛИ В ДГ 35 "ДЕТСКА РАДОСТ" - гр. ВАРНА

НОВИЯТ НИ УЕБСАЙТ Е ТУК

В ДГ 35 "Детска радост" се дава равен шанс на всички деца да развиват своите способности, запалват се първите искрици на другарство и родолюбие, докосват се до финеса на изкуството, укрепват здравето си чрез благотворното въздействие на игрите и природата. В детското заведение функционират 6 градински и 1 яслена групи. Сградата е на два етажа, с три корпуса, с обособени нестандартен интериор, зелени коридори и животински кът. Вярваме, че през дългогодишната история на детската градина сме доказали и продължаваме да реализираме своята основна мисия-съчетаване на традиции и новаторство за осигуряване на едно незабравимо, пълноценно и щастливо детство на нашите деца.

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

 

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на ДЗ.
  • Развитие на детската реч.
  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП.
  • Изкуство.
  • Екология.
  • Спорт.