Добре дошли в ДГ 35 "Детска радост" - гр. Варна


В ДГ 35 “ Детска радост “ се дава равен шанс на всички деца да развиват своите способности, запалват се първите искрици на другарство и родолюбие, докосват се до финеса на изкуството, укрепват здравето си чрез благотворното въздействие на игрите и природата.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

  •     Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на ДЗ.
  •     Развитие на детската реч.
  •     Правата на детето. Интеграция на деца със СОП.
  •     Изкуство.
  •     Екология.
  •     Спорт.

 

Някои важни събития в последните 10 години за нашия екип, реализирани чрез различни проекти:


1998 г. съвместно партньорство с Фондация „ Карин дом” – първи интеграции на деца със специални образователни потребности.
1999 г. е открито първото Артателие в което се прилагат нестандартни техники в изобразителното и приложното изкуство при работа с деца.
2001 г. - старт на проекта „ Лист по лист” с активното участие на родители и деца.
От 2002 г. - работа по различни проекти, свързани с програмата „Еко-училища”.
2003 г. е регистрирано Сдружение „ Детска радост” – Училищното настоятелство на ДГ № 35 „ Детска радост”.
Ежегодно честване Деня на Земята, Ден на водата и Ден на Черно море – традиционно месец април е месец на екологията под надслов „Ние децата – пазители на Земята” с кампаниите „ Лист по лист” и „Съвършенството на природата” – конкурс за редки растителни видове сред родителите. Карнавал на приказни герои.
Изграждане на алпинеум, мини водна еко-система, скална рекичка, розариум.
2006 г. – защитен сертификат на отличието „ Зелен флаг”.
2007 г. – домакин на среща „ 30 години Център по развитие на детската реч” с директори от Североизточна България.