Прием за нова учебна 2020-2021 година
29.04.2020

Уважаеми родители, предоставяме ви информация, във връзка с предстоящия прием на деца в яслена и първа група за уч. 2020, 2021 г.

https://dg.is-vn.bg/garden/info?fbclid=IwAR2vQw3H7BNDZ16Rs4OefR1XC0mTrinS1iLp-9CR2-Pv-Yhmvf9Hm3xmgTE

https://dg.is-vn.bg/documents/Grafik_2020.pdf?fbclid=IwAR1PBY1A1cSsJfe_9PtBEez7rJlstXT_1gU02tAx1vzeQXFRUJxdSH6bNXQ

Повече информация на официалния сайт на Община Варна : https://www.varna.bg/