Възобновяване дейността на ДГ
22.05.2020

Уважаеми родители,
ДГ"Детска радост" Варна възобновява дейността си на 26.05. 2020 г.
Във връзка с това Ви предоставяме за информация следните документи:
1.Заповед на директора за възобновяване дейността на детската градина
2. Заповед на директора за утвърждаване вътрешни правила
3. Вътрешни правила за организация на дейността
4. График за организация за приема на децата 
5. Декларация от родител
6. Заявление от родител
http://odz13-varna.com/files/docs/1590153366_171.docx  Декларация родители
http://odz13-varna.com/files/docs/1590153324_356.docx  Заявление родители
http://odz13-varna.com/files/docs/1590154559_329.pdf    График и организация
http://odz13-varna.com/files/docs/1590154638_814.pdf    Заповед вътрешни правила
http://odz13-varna.com/files/docs/1590154683_80.pdf      Заповед възобновяване дейността
http://odz13-varna.com/files/docs/1590155587_623.pdf    Вътрешни правила