Свободни места в ДГ35 "Детска радост"
10.10.2016

Днес 10.10.2016г. ДГ "Детска радост" обявява свободно място за 2016/2017 учебна година:

За първа група, деца родени 2013г. - 1 място

Срок за подаване на документи - 10.10.2016г. - 14.10.2016г.